Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy

Google Rating

5.0 

R

HUMAN RECRUITMENT

4

NIP       : 668-190-12-55

REGON: 384727865
KRAZ    : 23118

 

Human4Human Recruitment agencja rekrutacyjna powstała w oparciu o fundamentalną wartość procesu rekrutacji – pracę w służbie człowiekowi. 

Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy
Ogłoszenia o pracę, Rekrutacja, Agencja rekrutacyjna Warszawa Human4Human Recruitment wsparcie rekrutacji doradztwo personalne executive search headhunting direct search pośrednictwo pracy

HUMAN

Copyrights 2024 H4H / All rights reserved

 

 1. pl
 2. en
Human4Human Recruitment, usługi rekrutacyjne dla firm poszukujących najlepszych Kandydatów, ogłoszenia o pracę, rekrutacja, headhunter
Human4Human Recruitment, usługi rekrutacyjne dla firm poszukujących najlepszych Kandydatów, ogłoszenia o pracę, rekrutacja, headhunter
Human4Human Recruitment, usługi rekrutacyjne dla firm poszukujących najlepszych Kandydatów, ogłoszenia o pracę, rekrutacja, headhunter
27 maja 2024
Warszaw/hybrid 25.000 - 30.000 PLN Czy jesteś dynamicznym liderem z doświadczeniem w branży kosmetycznej
24 maja 2024
Warszawa 8.000 - 9.000 PLN Czy masz wrodzoną kreatywność i pasję do budowania wizerunku

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
04 listopada 2019
H4H - Ogłoszenia o Pracę i Rekrutacja,finanse,produkcja,sprzedaż,agencja rekrutacyjna,Usługa wsparcia,rekrutacji dla małe,średnie, przedsiębiorstwa,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że H4H Recruitment Maria Kasperkiewicz jako Administrator Danych, przetwarza Państwa dane osobowe: osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącego osobą fizyczną.

 

1. O administratorze danych

Administratorem Państwa Danych jest H4H Recruitment Maria Kasperkiewicz(dalej „H4H”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy B. Limanowskiego 6/17.

 • Dane kontaktowe:

Adres e-mail: biuro@h4h.com.pl

Numer telefonu: 693 949 172

 • Adres korespondencyjny:

H4H Recruitment Maria Kasperkiewicz

ul. B. Limanowskiego 6/17, 02-943 Warszawa

 

2. O celu przetwarzania i podstawach legalności ich przetwarzania

Państwa dane osobowe, przetwarzane są w celu określonej przesłanki legalności, w zakresie:

 • zawarcia i wykonywania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO

 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie:

  • dla celów marketingu produktów własnych Administratora Danych, w tym zapraszania podwykonawców do udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie określonych usług, informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp.

  • w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć,

  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

  • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych;

3. O odbiorcach danych

Odbiorcami Państwa danych są:

 • Inne podmioty wykonywujące usługi na rzecz H4H , wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową

 • Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną,

 • Inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:

  • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.

  • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

  • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

  • Administrator Danych, oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. O czasie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym:

 • w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

 • przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 • w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia / rozwiązania umowy.

5. O prawach, które Państwu przysługują

Przysługują Państwu, w odniesieniu do Państwa danych prawo do:

 • żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Państwa danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@h4h.com.pl

 • dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@h4h.com.pl

 • sprostowania danych (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@h4h.com.pl

 • ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@h4h.com.pl

 • przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych

 

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 04.11.2019.

 

Rejestr zmian.

 04.11.2019.

 

H4H Recruitment Maria Kasperkiewicz

ul. B. Limanowskiego 6/17, 02-943 Warszawa

tel.: 693 949 172

e-mail: biuro@h4h.com.pl